ગુજરાતનાં ખેડુત એ કરી કમાલ!!! દ્વારકામાં એક ખેડુત જમીનમાં નહીં પણ વેલ પર ઉગાડે છે બટાકાં

મુકુંદ મોકરીયા, દેવભૂમિ દ્વારકા: ખંભાળિયા તાલુકાના ભાણ ખોખરી ગામે વ્રજલાલ સુરેલીયાએ નવતર પ્રયોગ કરીને એર પોટેટોનું વાવેતર કર્યું છે. ખે...

Continue reading