શું તમારું પાનકાર્ડ આધારકાર્ડ સાથે લિંક છે? જાણો આ છે સરળ રીત

સેન્ટ્રલ બોર્ડ ઓફ ડાયરેક્ટ ટેક્સ (CBDT) એ કહ્યું છે કે જે લોકો આવકવેરા રીટર્ન ફાઇલ કરે છે, તેઓએ પાનકાર્ડને આધાર સાથે લીંક કરવા 31 માર્ચ...

Continue reading

પપૈયાની વૈજ્ઞાનિક ખેતી (Papaya Scientific Cultivtion)

ફળપાકોમાં ૫પૈયા (papaya) એક અગત્‍યનો ટુંકાગાળાનો રોકડીયો પાક છે. ગુજરાત રાજયમાં ૫પૈયાનું વાવેતર ડાંગ જીલ્‍લા સિવાય રાજયનાં બધા જ જીલ્‍લ...

Continue reading

ગુજરાતનાં ખેડુત એ કરી કમાલ!!! દ્વારકામાં એક ખેડુત જમીનમાં નહીં પણ વેલ પર ઉગાડે છે બટાકાં

મુકુંદ મોકરીયા, દેવભૂમિ દ્વારકા: ખંભાળિયા તાલુકાના ભાણ ખોખરી ગામે વ્રજલાલ સુરેલીયાએ નવતર પ્રયોગ કરીને એર પોટેટોનું વાવેતર કર્યું છે. ખે...

Continue reading